Tristan Robin

In zijn tekeningen reflecteert hij onaflaatbaar over onze hedendaagse omgeving. Hij interesseerde zich eerst voor industrustiezones aan de rand van de stad. In zijn plastisch werk, zijn zoektocht naar de spanningen tussen arme materies, krachtige vormen en licht, tracht hij uitdrukking te geven aan dat liefde-haatgevoel dat men ervaart bij deze zones. En wat worden onze landschappen? Hier gaat het om een heel andere verdraaiing, die van het conformisme dat zich met de grootste onverschilligheid verspreidt. De mens bouwt een levenskader dat geen inhoud meer heeft, enkel het kader bestaat, het leven zelf wordt vergeten.

www.tristanrobin.com

Techniques mixtes sur papier I 122x85cm
Techniques mixtes sur papier I 120x80cm
Techniques mixtes sur papier I 120x85cm
Techniques mixtes sur papier I 120x80cm
Techniques mixtes sur papier I 80x60cm
Techniques mixtes sur papier I 72x95cm
Techniques mixtes sur papier I 122x85cm
Techniques mixtes sur papier I 80x60cm
Techniques mixtes sur papier I 122x85cm
Techniques mixtes sur papier I 122x85cm
Techniques mixtes sur papier I 122x85cm
Techniques mixtes sur papier I 120x85cm
Techniques mixtes sur papier I 86x56cm
Techniques mixtes sur papier, 52x40cm
Techniques mixtes sur papier I 52x40cm
Techniques mixtes sur papier I 52x40cm
Techniques mixtes sur papier I 52x40cm
Techniques mixtes sur papier I 120x85cm
Go top